Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 13:44, số lượt xem: 302

Sắp xuân mà Huế còn mưa
Giọt rơi, giọt rụng cho vừa nhớ nhung?
Trước thềm năm mới bâng khuâng
Gió đông bước lạnh, tần ngần chưa đi
Tìm nơi đất khách-cố tri...
Mà dường như khúc biệt ly trỗi rồi
Tàn đông từ tạ, chia phôi
Để xuân thắm đượm lòng người đón xuân
Đất gieo chút sắc hương nhuần
Trời mang ngọn nắng tình quân trải lòng
Rồi mai xuân lại tươi hồng
Chút đông với nỗi lạnh lùng trôi xa...

18/01/2011