Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 16:41, số lượt xem: 267

Không cần đến bóng tối
Cô đơn hoài cô đơn
Bởi tình không nhịp nối
Thì lòng có gì hơn?

Hai người xưa chung lối
Nay đã rẽ chia rồi
Trăng không còn in gối
Soi lẻ, dòng sông trôi...

Có đôi khi bóng tối
Kẻ đồng loã tuyệt vời
Cho bao điều khó nói
Âm thầm chờ soán ngôi...

Dẫu lòng đêm có tối
Mà tình còn chung đôi
Đường tuy xa vời vợi
Chỉ như cách bờ môi...

Vẫn chỉ là bóng tối
Của lòng người đấy thôi!

06/5/2011