Đêm sao dài vô tận
Ngày cũng cứ lê thê
Buồn cho đời nghệ sỹ
Cô đơn và cô đơn
Hỏi đôi chân tiều tuỵ
Đi về đâu,về đâu
Khi bến bờ xa vắng
Chẳng một ai đợi chờ
Bao nhiêu năm vẫn vậy
Phiêu bạt chốn đâu đây
Sinh ra ta là ai?
Chết đi rồi là ai?
Cát bụi hay cát bụi
Bao nhiêu kiếp lưu đày
Ta vẫn không khác mấy
Rồi nghìn năm sau nữa
Ai biết ta là ai...