Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 16:26, số lượt xem: 311

Sài Gòn một góc đời vui
Những ngày yêu dấu-ngủ vùi mộng hoang
Sài Gòn một cõi thênh thang
Là ta mà chẳng ai màng đến ta...
Sài Gòn nắng cũng thiết tha
Gió Sài Gòn cũng an hoà dễ thương
Nắng từ buổi ấy còn vương
Gió từ hôm đó vẫn dường đâu đây...

Chuyện xưa quanh quất tháng ngày
Bao giờ gió thổi nắng bay khỏi hồn?

25/4/2011