14.00
Đăng ngày 29/10/2014 18:16, số lượt xem: 300

Kỷ niệm? Xa rồi thuở có nhau
Mây - nước, bóng - hình... chẳng còn đâu
Gót chân phiêu lãng xuôi dòng mộng
Chừ còn chăng nữa: nét mày chau!

Đêm hè... sen cũ... giấc qua lâu...
Chuyện xưa theo gió ngược giang đầu
Trăng ư? Sao ư? Còn đâu nữa
Tất cả đắm chìm nơi sông sâu!

10/6/2011