Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 19:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 19:23, số lượt xem: 264

Sầu vương một Nỗi đời riêng
Đa mang nên vướng luỵ phiền phải chăng?
Hứa mai sẽ giã buồn căm
Cổ nhân khuất dạng biệt tăm kinh thành
Kim Loan Điện đã buông mành
Nguyệt xưa man mác gác cành liễu cong
Phiến lòng vẫn đó sáng trong
Nhất tâm vẹn giữ, còn mong tương phùng
Giang hà khói sóng mông lung
Hương tình một khúc thuỷ chung muôn đời...

30/9/2011
(*Hoạ thơ Shrek, lấy hai câu thơ của Nguyễn Du làm các chữ đầu câu:
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu")