14.00
Đăng ngày 29/10/2014 18:38, số lượt xem: 271

Có lẽ mùa đi vốn vô tình?
Chỉ người năm cũ mãi đinh ninh
Mượn lá vàng rơi mà ngơ ngẩn
Đợi màn sương sớm nhặt lung linh...

Có lẽ giấc mơ cũng tình cờ
Như gió qua ngày hát vu vơ
Lòng cứ đa tình nên bất chợt
Vấn vương đi suốt một chiều thơ!

13/8/2011