13.00
Đăng ngày 29/10/2014 20:05, số lượt xem: 938

Khi mưa đông hết đan mành
Từ trong êm lặng ngách cành nụ xuân
Đất trời như bỗng bâng khuâng
Chút se thắt cũ nghe chừng vụt xa

Nắng vàng buông trải thiết tha
Xanh xanh màu lá
hồng pha ráng chiều...
Mơ xuân,
mơ cũng đã nhiều
Dáng xuân mùa chớm
liêu xiêu đông tàn

Vành khuyên lại hót rộn ràng
Gọi mùa hoa cúc áo vàng khoe duyên
Gọi người giã giấc cô miên
Về bên xuân mới, giữa miền an vui...

Thứ sáu, 27 tháng Chạp-2012