Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2015 18:43, số lượt xem: 294

Huế giờ đang lạnh, cũng đang mưa
Trời xám buồn trong manh gió lùa
Đất trời đang chuyển... Mùa đang trở
Đông còn ngự đó, dáng xuân thưa...

Man mác đâu đây hương tháng Chạp
Nửa như vội vã, nửa chùng chình
Cũ xưa tồi tội, niềm mất mát
Đò xuân ngấp nghé, chực cung nghinh...

Bâng khuâng là thế, chút giao mùa
Lòng riêng nào nỡ lạnh lùng xua...
Hãy cùng tôi nhé, dù dang dở
Ghé xuống bên đời, mặc gió mưa...

19/01/2013 - 08 tháng Chạp