Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2015 10:40, số lượt xem: 489

Đôi khi nghe
Xa lắc một cõi trời
Vọng vang mấy tiếng cười
Những ngày lòng đang vui...

Đôi khi nghe
Gió hú qua đỉnh đời
Cánh chim hoang rã rời
Hoàng hôn buồn buông lơi...

Còn nơi đây góc tối
Cho yêu thương ngủ vùi
Đừng ai nỡ đánh thức
Dù là ngọn lá rơi...

Còn nơi đây lặng lẽ
Chôn cất chút ngậm ngùi
Ru lênh đênh một thuở
Lặn đáy lòng biển khơi...

22/6/2011