Xác ve rỗng ruột cuối hè
Hồn chui vào đất đỗ nghè bến mơ
Huế tôi thơ ấu chơ vơ
Còn kia bến Ngự, Hương bờ lạ quen
Cội nguồn rưng rức mi hoen
Gặp nàng thơ Huế vội khoen dạ lòng
Cầu Đá nước chắt tình trong
Cho tôi soi bóng quê hương bồi hồi
Phận người có mỗi khúc nôi
Giấc xưa võng ngủ chia phôi đầu đời
Ân sâu gió lộng quen hơi
Tựa vào mắt ấy, tim ơi đập rồi!


(Xốn xang tháng Ba được góp mặt với đời bên dòng Hương Giang)
Dã Tràng Cát