Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 14:47, số lượt xem: 311

Có lẽ là thơ vốn vậy rồi
Từ trong một cõi ảo chơi vơi
Một chốn thâm u hơn quỹ cốc
Là cõi hồn người lênh đênh trôi!

Hun hút vực buồn nên rợn lạnh
Ngơ ngác thương sầu đến lệ rơi
Muốn trách cũng không đành trách được
Có lẽ thơ-người cứ thế thôi!

06/3/2011