Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: giận (2) đau thương (1)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/03/2019 09:32, số lượt xem: 577

Giận đời chảy mãi trôi nhanh,
người không chung bước mãi thành người dưng.
Đốt đi một khối mủ mưng
Hết đêm trông tức, tháng chừng nhức cơn
Trang giấy mới, chuyện đời cũ
Thơ văn nghĩa chữ, cứ rũ là xong?

Giận người còn mãi đau thương
Mình tôi ghi khắc mảnh xương cuối cùng
Vỡ ra tan khắp ngàn trùng
Lối hoa nay đã lạc cùng bướm ong
Người nay duyên kiếp đã xong!
Ngơ lơ ban trắng còn mong trách trời?
Vô vi cứ mặc sự đời
Tình không mang tuổi, còn dời nốt tên!

LC, 3/2019