Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 27/03/2019 09:05, số lượt xem: 285

Hỏi người, người có biết chăng,
Ngày mai đi phải xa bằng chân mây?
Đâu phải người rời xa tôi
Bởi người đâu nhớ, mình tôi dại khờ!

LC, 3/2019