Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2008 10:26

了悟身心

了悟身心開慧眼,
變化靈通現實相。
行住坐臥獨卓然,
應現化身不可量。
雖然充塞遍虛空,
歡來不見如有相。
世間無物可比況,
長現靈光明朗朗。
嘗時演說不思議,
無得一言以為當。

 

Liễu ngộ thân tâm

Liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn,
Biến hoá linh thông hiện thực tướng.
Hành, trụ, toạ, ngoạ độc trác nhiên,
Ứng hiện hoá thân bất khả lượng.
Tuy nhiên sung tắc biến hư không,
Hoan lai bất kiến như hữu tướng.
Thế gian vô vật khả tỷ huống,
Trường hiện linh quang minh lãng lãng.
Thường thời diễn thuyết bất tư nghị,
Vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng.

 

Dịch nghĩa

Hiểu thấu được “thân tâm”, bừng mở “con mắt trí tuệ”,
Biến hoá linh thông làm cho tướng biểu hiện ra.
Đi, đứng, nằm, ngồi riêng nó cao vòi vọi,
Hoá thân ứng hiên không thể nào lường được.
Tuy rằng đầy dẫy khắp hư không,
Nhưng xem ra hình như không có sắc tướng gì cả.
Trên thế gian không có vật nào so sánh được,
Chất linh quang biểu hiện không cùng và chiếu sáng vằng vặc.
Đôi lúc có diễn giải bằng lời nói, nhưng cũng không thể suy nghĩ bàn bạc [mà hiểu được],
Cho nên không biết dùng một từ nào [để diễn tả] cho thoả đáng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Hiểu được thân tâm bừng mắt tuệ,
Muôn vàn biến hoá rất linh thông.
Hết mọi hành vi đều đột ngột,
Hoá thân ứng hiện tính sao cùng.
Tuy rằng đầy khắp hư không giới,
Xem ra hình tướn có như không.
Khôn đem mọi vật mà so sánh,
Một ánh linh quang vằng vặc trong.
Đôi khi thuyết pháp bàn khôn được,
Biết mượn lời chi, cho thoả lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Hiểu được thân tâm sáng mắt ta
Linh thông biến hoá tướng hiện ra
Đi,đứng,nằm,ngồi cao vòi vọi
Hoá thân biến hoá chẳng lường ra
Tuy rằng đầy dẫy hư không thật
Nhưng xem sắc tướng chẳng nơi này
Thế gian không vật gì so được
Linh quang trường hiện sáng ngời mây
Đôi lúc diễn lời bàn không hiểu
Chẳng biết từ nào đáng dùng đây
*Tâm:Trong đạo Phậtlà lý thuyết nói về bản chất tồn tại của thế giới.
Tâm cũng có nghĩa khác như thể hiện "tấm lòng","tình cam"

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểu thấu “thân tâm”, mở mắt ta
Linh thông biến hoá tướng lòi ra.
Nằm, ngồi, đi, đứng cao vòi vọi,
Ứng hiện hoá thân khó tính ra.
Tuy biết hư không đầy dẫy khắp,
Nhưng xem sắc tướng không gì qua.
Thế gian không có gì so sánh,
Vằng vặc linh quang ngày sáng xa.
Diễn giải bằng lời chưa hiểu được,
Từ nào tả thoả lòng người ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểu “thân tâm”, mở mắt ta,
Linh thông biến hoá hiện ra tướng người.
Nằm, ngồi, đi, đứng cao vời,
Hoá thân ứng hiện khó mà tính ra.
Hư không đầy dẫy biết qua,
Nhưng xem sắc tướng hiện ra không gì
Thế gian không vật so bì,
Linh quang vằng vặc ngày thì sáng soi.
Bằng lời diễn giải chưa vơi,
Từ nào tả thoả đâu lời nào hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời