Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 29/01/2017 09:08 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/01/2017 09:19 bởi hongha83
Tập thơ gồm 19 bài in chung trong tập Nắng bên sông do NXB Tác phẩm mới in năm 1984.