Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 14:32

武旗山其一

結構何年化匠靈,
旗山一帶望青青。
錦峯特地舖羅帶,
文石連天樹旆旌。
谷擁風廻鳴皷響,
泉飛水激作金聲。
吾州自古生名將,
麾指江山轉盻清。

 

Vũ Kỳ sơn kỳ 1

Kết cấu hà niên hoá tượng linh,
Kỳ sơn nhất đới vọng thanh thanh.
Cẩm phong đặc địa phô la đới,
Văn thạch liên thiên thụ bái tinh.
Cốc ủng phong hồi minh cổ hưởng,
Tuyền phi thuỷ kích tác kim thanh.
Ngô châu tự cổ sinh danh tướng,
Huy chỉ giang sơn chuyển hễ thanh.

 

Dịch nghĩa

Ông thợ trời thiêng liêng dựng lên tự năm nào
Một dãy núi Vũ Kỳ trông màu xanh xanh
Những đỉnh núi đẹp đẽ dựng lên như dải lụa phơi
Những tảng đá hoa chót vót cao ngất trời như cắm cờ xí
Hang kín gió xoáy khác nào tiếng trống đổ hồi
Nước vỗ suối phun tựa như tiếng chiêng gõ nhịp
Châu ta ngày xưa sinh nhiều vị danh tướng
Vẫy tay chốc lát non sông trong sạch


Núi Vũ Kỳ thuộc tỉnh Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Hoá công xây đắp tự bao giờ,
Một dải xanh xanh núi Vũ Kỳ.
Đỉnh gấm chênh vênh phơi dải lụa,
Đá vằn chót vót dựng cờ mây.
Khe vùng ngọn nước hồi chuông giục,
Gió xoáy bên hang dịp trống bay.
Danh tướng châu ta xưa có sẵn,
Ra tay non nước quét thanh ngay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoá công xây dựng tự năm nào,
Một dãy Vũ Kỳ xanh thắm màu,
Đẹp dựng non cao phơi dải lụa,
Đá hoa chót vót ngất trời mây.
Vào hang gió xoáy như trống đổ,
Nước vỗ suối phun chiêng gõ vào.
Ngày cũ châu ta nhiều tướng giỏi,
Vẫy tay non nước sạch trong nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời