Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 08:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/06/2016 08:20

聞閱兵

左袒何人令北軍,
環城車蓋更紛紛。
倒戈釋甲心何忍,
浴鐵袵今志已分。
巾幗盡應貽馬懿,
帽裘豈復賜全斌。
戎車到處須遮蔽,
莫把猴冠對婦人。

 

Văn duyệt binh

Tả đản hà nhân lệnh Bắc quân,
Hoàn thành xa cái cánh phân phân.
Đảo qua thích giáp tâm hà nhẫn,
Dục thiết nhẫm kim chí dĩ phân.
Cân quắc tận ưng di Mã Ý,
Mão cừu khởi phục tứ Toàn Bân.
Nhung xa đáo xứ tu già tế,
Mạc bả hầu quan đối phụ nhân.

 

Dịch nghĩa

Ấy ai ra lệnh cho Bắc quân xắn tay áo bên trái?
Xe và lọng khắp thành lại càng rộn ràng
Trở giáo, cởi giáp, lòng sao nỡ thế
Gội sắt, mặc vàng chí đã phân vân
Khăn yếm nên đưa cho phường Tư Mã Ý
Mũ và áo cừu đâu còn đem cho Vương Toàn Bân
Xe nhà binh đi đâu nên che cho kín
Đừng có đem mũ con khỉ loè với đàn bà


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Quân Bắc phò Tây lệnh của ai?
Đầy thành xe lọng nhộn trò chơi.
Quay gươm cởi giáp lòng sao nỡ,
Tắm máu nằm gươm chí khác rồi!
Tư Mã yếm khăn nên nhận lấy!
Toàn Bân áo mũ tự rày thôi.
Đến đâu xe cộ nên che kín,
Mặt khỉ phô chi gái họ cười.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân Bắc theo Tây lệnh của ai?
Lọng cờ khắp thành rộn ràng thay,
Quay gươm cởi giáp lòng sao nỡ,
Đội sắt mặc vàng chí đã lay.
Khăn yếm đưa phường Tư Mã Ý,
Mũ cừu đâu tặng Vương Toàn Bân.
Đi đâu xe lính nên che kín,
Mũ khỉ đừng loè với nữ nhi.

15.00
Trả lời