15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 11:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/06/2016 11:06

陳將軍祠

將軍愛國負剛膓,
一片精忠露劍芒。
新室已謀遷漢帝,
留侯寧義報韓王。
陳朝十世綱常重,
頓嶺千秋俎豆香。
假使當年甘事賊,
誰教古廟永留芳。

 

Trần tướng quân từ

Tướng quân ái quốc phụ cương trường,
Nhất phiến tinh trung lộ kiếm mang.
Tân thất dĩ mưu thiên Hán đế,
Lưu hầu ninh nghĩa báo Hàn vương.
Trần triều thập thế cương thường trọng,
Đốn lĩnh thiên thu trở đậu hương.
Giả sử đương niên cam sự tặc,
Thuỳ giao cổ miếu vĩnh lưu phương.

 

Dịch nghĩa

Tướng quân mang lòng yêu nước cứng cỏi vững vàng
Một tấm tinh trung toát trên mũi gươm
Nhà Tân đã mưu đồ cướp ngôi vua nhà Hán
Ông Lưu hầu thà vì nghĩa mà báo đáp ơn vua nhà Hàn
Nhà Trần mười đời cương thường là trọng
Núi Đốn ngàn thu cúng tế ngát hương
Giả sử năm đó ông cam lòng thờ giặc
Làm gì có ngôi đền cổ để tiếng thơm lâu dài


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Yêu nước gan bền đại tướng quân,
Lòng trung toát lạnh mũi gươm thần.
Mưu sâu giặc Mãng lừa ngôi Hán,
Nghĩa cả Lưu hầu báo chúa Hàn.
Trở đậu ngàn thu thơm núi Đốn,
Cương thường mười kiếp nặng ơn Trần.
Cầm như năm ấy đành theo giặc,
Miếu cổ danh thơm há dự phần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vững vàng yêu nước tướng quân,
Lòng trung toát lạnh mũi thương gươm thần,
Cướp ngôi Hán ấy nhà Tân,
Lưu hầu vì nghĩa báo ân chúa Hàn,
Cương thường mười bậc vua Trần.
Ngàn thu Núi Đốn cúng dâng hương tràn,
Nếu năm đó ông chịu hàng,
Làm gì có tiếng để vang muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời