Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi PH@ vào 23/08/2017 09:41

長安懷古

千里邦畿統地輿,
百年陵寢變丘墟。
倚天樓櫓腥鸇處,
樸地閭閻煨盡餘。
營舍連朝轟火炮,
街衢盡日走金車。
何陽復睹清夷會,
四顧山河擁帝居。

 

Tràng An hoài cổ

Thiên lý bang kỳ thống địa dư
Bách niên lăng tẩm biến khâu khư
Ỷ thiên lâu lỗ tinh chiên xứ
Phác địa lư diêm ổi tận dư
Doanh xá liên triêu oanh hoả pháo
Nhai cù tận nhật tẩu kim xa
Hà dương phục đổ thanh di hội
Tứ cố sơn hà ủng đế cư

 

Dịch nghĩa

Nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà,
Lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống.
Lầu gác cao chọc trời hoá thành nơi hôi tanh,
Xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn.
Doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ,
Đường phố xe sắt chạy cả ngày.
Làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại,
Núi sông bốn mặt chầu về chốn đế đô?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngàn dặm giang san một địa đồ
Trăm năm lăng tẩm biến gò to
Gác lầu cao rộng thành hôi hám
Làng xóm khắp miền hoá đống tro
Suốt sáng trại quân rền tiếng súng
Cả ngày đường phố thiết xa rồ
Làm sao thấy cảnh thanh bình lại
Bốn phía non sông tụ đế đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn dặm kinh kỳ cõi nước nhà,
Trăm năm lăng tẩm biến tha ma.
Chọc trời lầu gác thành hôi hám,
Khắp chốn xóm làng cháy biến tro.
Suốt sáng trại doanh rền tiếng súng,
Phố phường xe sắt chạy luôn ngày.
Làm sao thấy cảnh thanh bình lại,
Bốn mặt non sông chầu đế đô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời