15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2016 20:38, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/06/2016 20:43

餞黎忠亮陞授平順按察之莅

藩閫封章達五雲,
大邦有命簡能臣。
靈州那得資元昊,
穎郡猶思借寇君。
持節建旌臨此地,
枕戈擊楫讓何人。
須知幽薊中原物,
雪夜君王下錦裀。

 

Tiễn Lê Trung Lượng thăng thụ Bình Thuận án sát chi lỵ

Phiên khổn phong chương đạt ngũ vân,
Đại bang hữu mệnh giản năng thần.
Linh Châu na đắc tư Nguyên Hiếu,
Dĩnh quận do tư tá Khấu quân.
Trì tiết kiến tinh lâm thử địa,
Chẩm qua kích tiếp nhượng hà nhân.
Tu tri U Kế trung nguyên vật,
Tuyết dạ quân vương hạ cẩm nhân.

 

Dịch nghĩa

Tờ sớ chốn biên thành dâng lên nhà vua
Nước lớn có mệnh lệnh, chọn ông quan có tài năng
Đất Linh Châu sao được đưa cho Nguyên Hiếu
Quận Dĩnh Xuyên còn lo mượn tài Khấu Tuân
Cầm gậy tiết, dựng ngọn cờ, tới cõi đất ấy
Gối cây giáo, gõ mái chèo, có nhường ai đâu
Phải biết rằng châu U, châu Kế là đất trung nguyên
Đêmk tuyết nhà vua xuống ngồi nơi nệm gấm


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chương tấu thành xa sớm gửi lên,
Nước nhà có lệnh chọn tôi hiền.
Châu Linh chi để cho Nguyên Hiếu,
Họ Khấu còn nên trị Dĩnh Xuyên.
Cầm tiết dựng cờ qua đất ấy,
Gõ chèo gối giáo nhượng ai hơn.
Kế, U đất cũ ta nên biết,
Đêm tuyết nhà vua chớ ngại phiền.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Xin quan sớ kín đến trùng đài
Có mệnh quốc gia để chọn tài
Sao cắt Linh Châu cho Hạ, Hạo
Xin vua, Dĩnh quận Khấu quân sai
Dựng cờ giữ tiết qua nơi ấy
Gối mác gõ chèo có nhượng ai
Nên biết Kế U là đất gốc
Bàn mưu đêm tuyết chúa ra ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sớ chốn biên dâng cửu trùng đài,
Nước nhà có lệnh chọn hiền tài,
Linh Châu sao lại trao Nguyên Hiếu,
Quận Dĩnh xin vua mượn Khấu Tuân.
Cầm tiết, dựng cờ, qua đất ấy,
Gõ chèo, gối giáo, có nhường ai.
Trung nguyên thâu đất châu U, Kế,
Đêm tuyết bàn mưu chúa xuống ngai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời