15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 11/09/2010 09:59

述懷其四

自古興邦保治君,
須知固本在寧民。
侵邊豈盡無強敵,
謀國還當有折臣。
壁可畫龍窮爾巧,
阱將脫虎冀誰憐。
癡心欲得洋人術,
不料洋人是敵人。

 

Thuật hoài kỳ 4

Tự cổ hưng bang bảo trị quân,
Tu tri cố bản tại ninh dân.
Xâm biên khởi tận vô cường địch,
Mưu quốc hoàn đương hữu chiết thần.
Bích khả hoạ long cùng nhĩ xảo,
Tỉnh tương thoát hổ ký thuỳ lân.

Si tâm dục đắc dương nhân thuật,
Bất liệu dương nhân thị địch nhân.

 

Dịch nghĩa

Từ xưa những ông vua biết giữ nước và dựng nước,
Phải biết giữ cỗi gốc ở chỗ làm cho dân yên.
Xâm lấn bờ cõi, có bao giờ hết những quân giặc mạnh,
Mà lo việc nước thì phải có tôi hiền.
Vách có thể vẽ rồng với hết tài khéo của anh,
Bẫy để xổng mất hổ còn mong ai thương.
Lòng ngu dại muốn học kỹ thuật của Tây,
Không dè Tây lại là kẻ địch.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Những vua dựng nghiệp giỏi xưa nay,
Vốn biết dân yên: gốc vững thay.
Xâm lược hết đâu không giặc dữ,
Lo toan cần phải có tôi hay.
Vẽ rồng trên vách tha hồ khéo,
Thả hổ xổng chuồng dại chịu cay.
Si ngốc những mong Tây giúp khéo,
Ai ngờ kẻ địch chính là Tây.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Dựng nước từ xưa bậc chúa hiền,
Vững bền cốt ở việc dân yên.
Dòm biên giặc dữ bao giờ thiếu,
Giữ nước tôi hiền có mới nên.
Rồng nọ vẽ tường dù tuyệt khéo,
Hùm kia sa cạm đợi ai lên?
Ngây thơ tưởng được người Tây dạy,
Đâu biết người Tây dạ bạc đen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước xưa hưng thịnh với minh quân
Nên biết vững bền gốc ở dân
Không hết ngoại xâm bao địch mạnh
Tài còn trong nước những mưu thần
Vẽ rồng trên vách tuỳ người giỏi
Thoát bẫy giúp hùm tội chuốc thân
Kỹ thuật Tây dương ngu muốn được
Địch xa chẳng liệu chính Tây gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Những vua dựng nước giỏi xưa nay,
Biết giữ an dân cỗi gốc bài.
Xâm lấn hết đâu quân giặc mạnh,
Mà lo việc nước phải tôi ngay.
Vẽ rồng trên vách anh tài khéo,
Để hổ xổng chuồng dại chịu thay!
Muốn học lòng ngu Tây kỹ thuật,
Không dè kẻ địch lại là Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời