15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2016 21:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/06/2016 21:15

述懷其三

明時濫托桂林枝,
孱陋難爲出位思。
自分九州吾宇宙,
此身千里客京師。
眼前世事籌謀淺,
頭上君恩報補遲。
投筆有懷空慷慨,
江山何日覩清夷。

 

Thuật hoài kỳ 3

Minh thời lạm thác quế lâm chi,
Sàn lậu nan vi xuất vị tư.
Tự phận cửu châu ngô vũ trụ,
Thử thân thiên lý khách kinh sư.
Nhãn tiền thế sự trù mưu thiển,
Đầu thượng quân ân báo bổ trì.
Đầu bút hữu hoài không khảng khái,
Giang sơn hà nhật đổ thanh di.

 

Dịch nghĩa

Sinh nhằm đời thịnh lạm dự một cành trong rừng quế
Hèn kém khó lòng mà suy nghĩ ra ngoài cương vị
Tự cho chín châu đều là vũ trụ của mình
Thân này ở trọ nơi kinh kỳ xa xôi ngàn dặm
Việc đời trước mắt lo toan không sâu
Ơn vua trên đầu báo đền còn chậm
Luống những ôm lòng khảng khái định ném bút theo việc quân
Biết bao giờ được thấy non sông trở lại thanh bình[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Nghĩ mình rừng quế lạm chen vai,
Hèn kém khôn lo hết việc đời.
Vũ trụ chín châu là phận sự,
Kinh kỳ ngàn dặm trọ xa khơi.
Mắt nhìn việc thế trù mưu cạn,
Đầu nặng ơn vua báo đáp chầy.
Vứt bút luống ôm lòng khảng khái,
Non sông yên lặng ngóng trông hoài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lạm cành bẻ quế được vua tuyên
Khó vượt chức quan nghĩ trí hèn
Tự lấy chín châu làm vũ trụ
Kinh sư ngàn dặm khách thường niên
Việc đời trước mắt mưu nông cạn
Ơn chúa trên đầu chậm báo đền
Vứt bút theo quân lòng khẳng khái
Ngày nào non nước mới bình yên.


*Quế lâm chi: Dẫn điển ”Tấn Thư", Khích Sằn tâu vua rằng " Thần cử hiền lương đối sách đệ nhất, do quế lâm chi nhất chi, Côn Sơn chi nhất phiến"( Tôi đỗ đầu vì bài đối sách khoa hiền lương, cũng như một cành quế ở rừng quế, một phiến ngọc ở Côn Sơn). Bạch Cư Dị có câu thơ "Chiết quế danh tàn Khích"(Bẻ cành quế thẹn với họ Khích), từ đó bẻ quế dùng để nói thi đỗ. Truyện Phạm Tải Ngọc Hoa có câu"Những mong bẻ quế nên danh, Mà đền công dưỡng sinh thành hai thân".
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thịnh thời rừng quế lạm chen vai,
Hèn kém khó lòng nghĩ việc ngoài,
Mình tự chín châu cho vũ trụ,
Kinh kỳ ngàn dặm trọ thân này.
Việc đời trước mắt không sâu sát,
Ơn chúa trên đầu đền báo chầy,
Luống những ôm lòng định ném bút,
Bao giờ non nước được an bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời