Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 11/09/2010 09:03

述悔

此生以被剛忠誤,
無使剛忠誤此生。
自後學為柔與諂,
反嫌柔諂學難成。

 

Thuật hối

Thử sinh dĩ bị cương trung ngộ,
Vô sử cương trung ngộ thử sinh.
Tự hậu học vi nhu dữ siểm,
Phản hiềm nhu siểm học nan thành.

 

Dịch nghĩa

Đời mình đã bị lầm vì cương trực và trung thực,
Để không bị cương trực và trung thực làm lỡ đời mình nữa.
Từ đây ta phải học làm kẻ nhu nhược và xu nịnh,
Khốn nỗi nhu nhược và xu nịnh lại khó học thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Cương trung để lỡ đời ta,
Kiếp này thôi nhé xin chừa cương trung.
Từ rày học thói khom lưng,
Nhưng e xu nịnh học không thành nghề.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời mình lầm bởi cương trung,
Để không làm lỡ lòng trung xin chừa.
Từ đây phải học dạ thưa,
Cúi luồn xu nịnh khó chưa học thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời