Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2016 21:39

蜂羣偶對

愛爾乾坤一物靈,
年年苦作甕頭聲。
清遊徧覽江山勝,
高潔長䬸草木英。
語渠能守君臣義,
嗟我還虧父子情。
聞道崑崙多好境,
何緣復向舊家鳴。

 

Phong quần ngẫu đối

Ái nhĩ càn khôn nhất vật linh,
Niên niên khổ tác ủng đầu thanh.
Thanh du biến lãm giang sơn thắng,
Cao khiết trường xan thảo mộc anh.
Ngữ cừ năng thủ quân thần nghĩa,
Ta ngã hoàn khuy phụ tử tình.
Văn đạo Côn Lôn đa hảo cảnh,
Hà duyên phục hướng cựu gia minh.

 

Dịch nghĩa

Yêu mày là vật thiêng liêng trong trời đất
Năm năm khó nhọc tiếng kêu ầm ầm ở trong bộng
Đã dạo chơi xem khắp thắng cảnh của non sông
Lại ăn hoài cái tinh khiết của cây cỏ
Khen chúng biết giữ nghĩa vua tôi
Than ta còn thiếu tình cha con
Nghe nói trên núi Côn Lôn nhiều cảnh đẹp
Cớ sao lại về kêu ở nơi nhà cũ[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Một vật thiêng liêng giữa cõi đời,
Hằng năm trong bộng tiếng kêu hoài.
Thanh cao dạo khắp miền sông núi,
Trong sạch ăn hoài nhuỵ cỏ cây.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng thế,
Thiếu tình phụ tử cực ta thay.
Côn Lôn nghe nói nhiều phong cảnh,
Nhà cũ sao mà lại tới đây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con vật thiêng liêng giữa đất trời,
Tháng năm trong bộng “vó ve” hoài.
Dạo chơi khắp cảnh miền sông núi,
Tinh khiết ăn hoài mật cỏ phơi.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng biết,
Thiếu tình phụ tử thẹn ta vơi.
Côn Lôn nghe nói nhiều non đẹp,
Nhà cũ sao mà lại tới nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời