Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2016 21:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/06/2016 07:34

懷弟有感

蔬菽無能逮父歡,
讓梨人又客重關。
蓬門莫管東風冽,
柳陌那堪朔雪漫。
松嶺風高雲舍遠,
漆江岸濶雁行單。
折梅欲把家書寄,
棠棣詩篇讀未完。

 

Hoài đệ hữu cảm

Sơ thục vô năng đãi phụ hoan,
Nhượng lê nhân hựu khách trùng quan.
Bồng môn mạc quản đông phong liệt,
Liễu mạch na kham sóc tuyết man.
Tùng lĩnh phong cao vân xá viễn,
Tất giang ngạn khoát nhạn hành đan.
Chiết mai dục bả gia thư ký,
Đường lệ thi thiên độc vị hoàn.

 

Dịch nghĩa

Cảnh nhà cơm rau cha đã qua đời
Người nhường quả lê nay lại đi làm khách phương xa
Chốn cửa lau ta quản gì gió đông giá rét
Trên đường liễu em chịu sao nổi tuyết bắc lạnh lùng
Rừng thông gió thổi mạnh buồn trông đám mây bạc xa xăm
Sông Tất đôi bờ khơi ngán nỗi chim nhạn lẻ hàng
Bẻ cành mai toan đem gửi thư nhà
Bài thơ Đường lệ còn đọc chưa xong


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ơn cha chưa kịp chút đền bồi,
Trông cậy em hiền, em cách khơi.
Chi ngại cửa thưa đông lạnh lẽo,
Những thương dặm liễu tuyết pha phôi.
Rừng thông gió rít nhà mây khuất,
Sông Tất bờ xa bóng nhạn côi.
Toan bẻ nhành mai gửi thư tới,
Câu thơ Đường lệ đọc chưa rồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh nhà rau cỏ cha qua đời,
Nhường quả lê người ngàn khách khơi.
Ta quản cửa lau gì giá rét,
Chịu sao đường liễu bắc băng phơi.
Rừng thông gió rít buồn mây khuất,
Sông Tất đôi bờ nhạn lẻ đôi.
Toan bẻ cành mai thư nhạn tới,
Bài thơ Đường lệ đọc chưa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời