Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Pang De vào 07/10/2010 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pang De vào 07/10/2010 10:19

感作其四

炎邦何事久紛紛?
半是天行半是人。
只識五胡能亂晉,
寧知三戶可亡秦。
奉圭獻幣徒多事,
擊楫揮戈幾個臣?
可怪衣冠文物地,
而今胡服已成群!

 

Cảm tác kỳ 4

Viêm bang hà sự cửu phân phân?
Bán thị thiên hành, bán thị nhân.
Chỉ thức ngũ Hồ năng loạn Tấn,
Ninh tri tam hộ khả vong Tần.
Phụng khuê hiến tệ đồ đa sự,
Kích tiếp huy qua kỷ cá thần?
Khả quái y quan văn vật địa,
Nhi kim Hồ phục dĩ thành quần!

 

Dịch nghĩa

Xứ biêm bang cớ sao loạn lạc mãi?
Một nửa bởi trời xui nên, một nửa cũng bởi người.
Chỉ biết năm rợ Hồ có thể quấy rối nhà Tấn,
Nhưng cũng nên biết dân ba hộ có thể làm mất nhà Tần.
Bưng ngọc lụa đi hiến để cầu hòa chỉ làm thêm việc,
Gõ chèo múa giáo để giết giặc đã được mấy người?
Quái lạ thay nơi áo mũ văn vặt,
Mà nay y phục của rợ Hồ đã thành từng bầy![Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Nước nhà sao cứ rối ren hoài?
Nửa tại trời xui, nửa tại người.
Ba hộ diệt Tần ai dễ biết
Năm Hồ loạn Tấn lắm người hay.
Dâng vàng hiến lụa thêm nhiều chuyện,
Múa giáo khua chèo được mấy ai?
Ngán nỗi đất này xiêm áo cũ,
Mà nay lũ lượt diện đồ Tây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sao mà loạn mãi xứ Nam bang?
Một nửa do người nửa Ngọc hoàng
Chỉ biết Ngũ Hồ làm Tấn loạn
Không hay ba hộ khiến Tần tan
Ngọc dâng lụa tặng thêm nhiều việc
Múa giáo gõ chèo có mấy quan
Quái lạ đất văn riêng mũ áo
Mà nay Tây phục đã thành đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Viêm bang loạn lạc cớ sao hoài?
Nửa bởi trời xui nửa bởi người.
Quấy Tấn Ngũ Hồ bao kẻ biết,
Mất Tần ba hộ lắm dân hay.
Cầu hoà hiến ngọc chỉ thêm việc,
Múa giáo gõ chèo được mấy người?
Lạ chốn cân đai văn với vật,
Mà nay Tây phục đã thành bầy!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời