Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 19:41

Các anh mặt mũi vốn con nhà...
Tâm địa thì ra lại hoá ra...
Nghe nói êm tai thì nó cũng...
Thấy ăn cúi mặt biết ai là...
Lượm tay quỳ gối sao cho đáng...
Nát thịt tan xương nỡ để thà...
Nhà nước có ta không có lẽ...
Các anh nghĩ lại kẻo sau mà...


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977