Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 15:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/06/2016 15:15

平姜石

何物閨房一女流,
剛腸凜凜日霜秋。
胡人可忍欺孤子,
姜氏何容負丈夫。
月炤頹城高節白,
霜侵貞石淚痕留。
陳朝二百年天下,
誰是人家的好逑。

 

Bình Khương thạch

Hà vật khuê phòng nhất nữ lưu,
Cương trường lẫm lẫm nhật sương thu.
Hồ nhân khả nhẫn khi cô tử,
Khương thị hà dung phụ trượng phu.
Nguyệt chiếu đồi thành cao tiết bạch,
Sương xâm trinh thạch lệ ngân lưu.
Trần triều nhị bách niên thiên hạ,
Thuỳ thị nhân gia đích hảo cầu.

 

Dịch nghĩa

Vẻ chi một người con gái ở chốn phòng khuê
Tấm lòng cương liệt bừng bừng như mặt trời và sương mùa thu
Người Hồ có thể nỡ lòng lừa dối người con mồ côi
Họ Khương mặt mũi nào lại phụ bạc với chồng
Trăng rọi thành hoang tiết cao càng thêm rạng tỏ
Sương rơi trên đá, ngấn lệ vẫn như nguyên
Thiên hạ nhà Trần trong hai trăm năm
Ai thực là nhà tốt duyên đôi lứa[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vẻ chi chút phận khuê phòng,
Mà gan ví tựa vừng hồng sương thu.
Lừa ngôi hoạ có giặc Hồ,
Gái Khương đâu lãng tình xưa phụ chồng.
Thành hoang trăng dãi tiết trong,
Đá trinh sương đọng ngấn dòng lệ sa.
Hai trăm năm ấy bấy giờ,
Hỏi ai đáng mặt xe tơ hảo cầu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẻ chi một gái chốn khuê phòng
Cương liệt lòng sương thu ánh hồng.
Lừa dối giặc Hồ con côi cút,
Nàng Khương nào lại phụ bạc chồng.
Tiết cao trăng rọi càng thêm tỏ,
Trên đá sương rơi, như lệ dòng,
Thiên hạ nhà Trần trăm năm đó,
Hỏi ai thực tốt với duyên không?

11.00
Trả lời