Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 19:26, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/06/2016 19:33

冬日感懷

百代光陰轉瞚空,
前途簪笏倍匆匆。
年華屈指重臨酉,
星紀回頭又過冬。
壯歲方來嫌易逝,
少年一去恨難逢。
此生未了功名債,
恐負當初六射蓬。

 

Đông nhật cảm hoài

Bách đại quang âm chuyển thuấn không,
Tiền đồ trâm hốt bội thông thông.
Niên hoa khuất chỉ trùng lâm dậu,
Tinh kỷ hồi đầu hựu quá đông.
Tráng tuế phương lai hiềm dị thệ,
Thiếu niên nhất khứ hận nan phùng.
Thử sinh vị liễu công danh trái,
Khủng phụ đương sơ lục xạ bồng.


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Quang âm thấp thoáng thoi đưa,
Chút lòng trâm hốt tiền đồ xa xôi.
Bấm tay dậu nữa tới rồi,
Nhìn sao, sao đã xoay thời qua đông.
Trai tơ mấy lúc thành ông,
Tuổi thơ đi khỏi sao mong trở về.
Công danh chưa trọn lời thề,
Tên bồng e phụ những thì mới sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm triều thoáng chốc quang âm,
Tiền đồ trâm hốt chút thôi vội vàng.
Bấm tay dậu nữa đông sang,
Nhìn sao, sao đã xoay hàng qua đông.
Thiếu niên bổng chốc lão ông,
Tuổi thơ qua khỏi sao mong lại thời.
Công danh chưa trả nợ đời,
Tên bồng e phụ cái thời mới sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời