Tất cả sẽ qua đi
Niềm tin và chiến bại
Tất cả sẽ qua đi
Khải hoàn và sợ hãi

Sau trăm năm cát cứ
Sau trăm năm hùng cường
Những quận công, chế xứ
Cũng hết thời xưng vương

Chỉ còn lại thanh gươm
Đêm nay trên sàn diễn
Người đóng vai bạo vương
Đang hét hò khản tiếng

Nhưng chỉ sau đêm diễn
Cánh màn nhung khép rồi
Là giáo gươm, vương miện
Lại xếp vào kho thôi

Nhưng nước mắt đã rơi
Hơn một lần tôi thấy
Trên mắt người đến ngồi
Chờ xem đem diễn ấy

Và bi kịch con người
Từ vở diễn bước ra
Để đến với cuộc đời
Nơi chúng được sinh ra.


Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016