Người thua cuộc đau đớn nhất sau chiến tranh
Không ai khác ngoài mẹ của chúng ta

Những đứa con không trở về
Hoà bình dưới mưa phùn
Được đắp bằng cỏ non và nước mắt