Mặt cầu xoay
Những lục địa chằng chịt kinh vĩ tuyến
Con đường đi qua sa mạc cát
Con đường đi qua những miền đất đóng băng

Lạc đà và tuần lộc
Những giếng nước cạn
Và ngọn lửa trên tuyết

Nơi thừa mặt trời
Và nơi thiếu sự ấm áp của lời ca

Ở hai cực của nỗi đau
Gió vẫn thổi mênh mông qua bao kiếp người
Như từng thổi trên cát khô trên tuyết ướt

Trái đất là quả trứng
bị vùi ấp trong cái sa mạc tối tăm
Của chiến tranh và nỗi đau thương không giới hạn

Các sắc tộc và những quốc gia
Máu là phương tiện để duy trì quyền lực

Những cuộc chinh phạt
Và những kẻ nổi dậy
Vó ngựa đi qua đất đai bị thôn tính

Mỗi người chỉ có hai thước đất để vùi thân
Nhưng lại có sau lưng mình cả ngàn năm trận mạc