Lên Tháp Bà ngàn tuổi
Say điệu múa thần linh
Thiếu nữ Chăm đội nước
Rước mùa xuân an lành

Lặng yên bên cổ tháp
Người nặn tượng tài hoa
Tạc vào miền sâu thẳm
Cõi linh thiêng Tháp Bà

Nắng trên vòm tháp cổ
Trầm tư màu gạch Chăm
Gạch đúc bằng nắng sớm
Trong nhiệm màu ngàn năm

Sinh ra từ mẹ đất
Mẹ cho con hình hài
Tháp vươn mình trước biển
Vượt qua mùa tàn phai

Cổ tháp như bầu sữa
Mẹ thời gian nghiêng về
Mùa quê hương sâu thẳm
Tiếng quê hương còn nghe.


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 822, tháng 6-2015