Chưa có đánh giá nào
6 bài thơ
Tạo ngày 28/11/2015 18:22 bởi tôn tiền tử
Tập sách Trăng và thơ đọc chậm (NXB Hội nhà văn, 2012).