Tiếng hát đều đều và chậm rãi của người
    như nước chảy trong đá
    như trăng soi trong đá
    như máu thức trong đá

Tiếng hát mệt mỏi và tha thiết của người
    đưa bàn tay lại gần một bàn tay
    đưa ánh mắt lại gần một ánh mắt
    đưa con người lại gần một con người

Và chúng ta cất bước trên đường thẳm
  trong tiếng hát đều đều và chậm rãi
  trong tiếng hát thiết tha và mệt mỏi
  hướng đến những ngôi chùa trong đêm

     nơi máu thức trong đá
     nơi trăng soi trong đá
     nơi nước chảy trong đá


Nguồn: Trang Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-8-2012