Đêm nay khe khẽ mùa đi
Mùa đi
       mấy ngọn phố khuya đỏ đèn
Mảnh trăng còn thức sau đêm
Lặng lẽ bầy kiến đi bên vòm trời