Đêm đêm
Ngồi gỡ ánh trăng khuya khỏi thịt da mình
Nàng mơ thấy trên bờ sông tối
Hơi ấm người đàn ông và mưa…