Thôi hãy  ngủ nào ngọn gió cô đơn
Ngọn gió của những toa tàu rỗng
Người khách cuối cùng trên sân ga vắng
Chỉ còn ánh trăng với anh là hai kẻ xuống tầu