Trong cái sa mạc mênh mông của bóng đêm
Còn sót lại duy nhất một giếng nước ngọt
Trăng
Thứ ánh sáng có thể uống được nhưng
                                  không dễ đem cho