Trăm năm. Mắt Huế. U hoài
Đêm nay. Vua Nguyễn ngủ đâu
Mấy cung nữ trẻ. Lên. Lầu ngắm trăng
Gặp. Hàn Mặc Tử. Thi nhân
Người. Từ Vĩ Dạ. Về. Thăm. Hoàng thành
Lấy. Thơ làm mộng. Du hành
Lấy trăng. Làm chốn nhân tình. Ghé qua
Đêm nay. Huế thấm. Vào ta
Một dòng. Lặng lẽ trăng. Và sông Hương
Mái đò đêm. Đã ướt sương
Mà em. Vẫn giọng Huế. Thương. Nồng nàn
Đêm nay. Ngoài cửa Thuận An
Sóng. Trăm năm cũ. Còn. Đan nhau về
Thuyền Chúa Nguyễn. Căng buồm. Đi
Hồn buồm. Neo. Dưới sao khuya. Bời bời
Biển. Miền Trung. Sóng mặn mòi
Phú Xuân còn. Đó một trời. Nhớ thương
Mấy trăm năm. Mộng đế vương
Đỉnh đồng. Chín cõi dâng. Hương về nguồn
Đàn. Nam Giao. Dấu. Chẳng mòn
Đền đài. Lăng tẩm. Có còn. Như xưa
Trăm năm. Mắt Huế. Đầy mưa
Sông Hương. Giấu. Một trời thơ. Để buồn