Nếu không có mùa xuân
Chắc anh đã lẫn vào đất đai

Nếu không có mặt trời
Chắc anh đã lẫn vào cỏ đêm

Người đi cày trên ruộng

Giấc mơ của anh
Là cánh đồng mùa thu
Có vầng trăng trên vai đàn giọng vó

Mùa lá tre rụng đỏ
Dưới lưng người con gái anh yêu

Nếu không có tình yêu
Chắc anh chỉ là những cuống rạ
Trên đồng chiều rỗng khô

Con sơn ca trên đất
Con sáo xanh trên bùn

Nếu không có những cánh chim
Anh chỉ là tảng đất nâu trên cánh đồng vô thức

Dưới mưa là bùn nhão
Dưới nắng là đất cằn

Người đi cày trên ruộng.