Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 06:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 06:54

Heo hút
Mưa
Về
Xao xác
Đêm

Long Biên
Cầu cũ
Ngủ
Không đèn

Kéo sông
Lên
Đắp
Đôi bờ
Phố

Thương
Sóng
Sông
Còn
Tận
Phà Đen

Phố Phái
Quanh co
Lúp xúp
Nhà

Đầu
Ô Quan Chưởng
Bóng
Cây già

Đội sương
Từ thủa
Còn
Thành đất

Thăng Long
Ngàn thủa
Vẫn  
Bên ta

Ngói

Rêu
Đen
Váng vất
Còn

Tường
Bong
Gạch
Rạn
Bóng ngày
Buông

Hè,
Chiều,
Lá,
Phố,
Khua từng chiếc

Mấy
Giấc

Xưa
Chẳng
Chịu
Còn

Đêm
Chật
Tìm gì
Ta
Mải thức

Ưu tư
Khép lại
Có nào yên

Long
Đong
Mong
Thắp
Trong
Vô tận

Những
Sầu
Đã lặng
Nhạc
Đã yên

Bên bờ
Gạch cũ
Cây đàn
Vỡ.

Em
Mãi
Hoang vu
Những
Bãi bờ.

Nhạc
Như
Thi
Hoạ
Ta
Trần thế

Em
Đoá
Môi
Sương
Khép cánh
Chờ

Em đi
Phố cũ
Chiều không cũ

Ta
Dưới trăng về
Chẳng gặp trăng

May
Còn
Chút lá
Bàng
Năm cũ

Nhạc ở trên cây
Mới
Vĩnh hằng