Tặng Trần Minh                                                                         

Mấy năm giờ gặp lại
Anh vẫn còn Bắc Giang

Tôi nhớ gió
Nhớ đồi
Nhớ con đường đất đỏ
Nhớ sông Thương

Tôi giờ
Bốn mùa phố
Lặn lội ngược suôi
Sớm báo, chiều văn
Vất vả quá thợ cầy

Đã lâu
Không về Bắc Giang
Ăn bánh đa Kế
Nghe chuyện cụ Nguyên Hồng
Ngủ lại ấp Đồi Cháy
Đau đáu Nhã Nam buồn

Bao đêm dài Yên Thế
Nhớ người nông dân khởi nghĩa
Dầm mình trong mưa Phồn Xương

Đã lâu
Không về Bắc Giang
Đi dọc bờ Thương
Sông dằng dặc nhớ

Tôi tìm em một thủa
Em có còn thôn nữ
Như sông…