Nửa đêm
Mộng mị chập chờn

Người đẹp
Trong mộng
Có buồn hơn ta

Sống
Không được gặp nhau

Mộng đên ai biết
Ta
Là tình nhân

Gió
Trăng
Trước lạ
Sau thân

Ngực
Hau háu trắng
Môi
Dầm dập sương

Sống
Không thoả mộng
Yêu thương

Tình
Ngây ngất đói
Chết
Buồn bã sao

Xóm liêu trai
Ở phương nào

Đêm đêm
Vạch nẻo chiêm bao
Gọi người