Ở trong máu
Có một nghìn tia chớp
Rạch vô hồi vô tận
Dưới thịt da

Sự cọ sát của ý nghĩ
Làm bốc khói
Chiếc bánh xe vô cảm

Ngọn gió trần bụi của những khát vọng
Quất vào ta bỏng rộp

Trong cơn sốt
Đang gậm mòn trí não