Tôi nói với cái vỏ lạc nằm dưới trân
Mùa đông có lẽ sắp qua
Chúng mình rồi sẽ ấm?

Cái vỏ lạc thì nhắc:
Người quét lá khô chiều nay ném tôi vào bếp
Bất kể mùa hè hay mùa đông

Tôi bất giác nhớ lại những ngày đã sống qua
Mỗi ngày vun lại cũng không nhiều hơn đống vỏ lạc này
Thời gian cần mẫn như một người quét lá