Xanh đồng
Xanh ruộng
Xanh quê

Xanh
Miên man gió
Xanh
Mê mải làng

Người đi
Qua cõi mơ màng
Gặp trần gian cỏ
Lòng chan chứa
Buồn

Ta về
Chín cõi yêu thương
Gặp chia ly ở
Mười phương hẹ hò

Trưa nay
Ta bỗng sững sờ
Gặp
Mùi lúa chín
Như vừa chiêm bao

Em đi
Tự cõi sống nào
Về trần gian cũ
Gặp bao đóa người

Một lần nở
Một lần tươi
Một lần như lúa chín rồi
Còn hương...