Đêm nay biển lặng Cát Bà
Thuyền em neo phía sao sa, cát nằm…
Ngút ngàn đảo đá mưa giăng
Vịnh Lan Hạ - đoá hoa đăm đắm chờ…

Còn đây nước mắt san hô
Nhành phong lan biển trên bờ đảo kia…
Cánh chim, bọt sóng đem đi
Những đám mây ấm theo về Hạ Long…

Đêm rất sâu
                Và
                      Đêm rất trong
Biển như người mẹ rộng vòng tay ôm…
Lời ru chớp biển mưa nguồn
Đảo đêm thức dưới một vòm đầy sao…

Cát Bà trong giấc chiêm bao
Đảo đêm lắng sóng phương nào cũng em…


6-2002