Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 07:55

Xuân về, ta chán thế này ru?
Non nước dây dưa mối hận thù!
Tài đức huênh hoang phường tục tử,
Vinh ba nhảy nhót bọn phàm phu.
Hương tàn, khói lạnh, mồ hoang vắng,
Bướm rã, hoa ôi, gió mịt mù...!
Bão lụt, đao binh, tràn thảm hoạ,
Hai cô hàng xóm bỏ đi tu...!


1954

Nguồn: Hoang vu (thơ), Nguyễn Vỹ, Phổ thông tùng thư, 1962